Gdzie mieszkamy

 

Rokiciny-Kolonia

gmina: Rokiciny

powiat: tomaszowski

województwo: łódzkie

Nazwa Rokiciny wiąże się z początkami procesu osadniczego w naszym regionie i datuje się na przełom XIII i XIV w. W tym mniej więcej czasie nasi przodkowie rozpoczęli ekspansję w głąb ogromnej Puszczy Mazowieckiej. W okolicy gdzie pierwotnie powstawały zagrody tj. dzisiejszych Rokicin Wsi, występowała w dużych ilościach krzewiasta roślinność, którą mieszkańcy nazywali rokiciną. Najstarsze źródła wymieniające Rokiciny sięgają roku 1576. Liczyły one wtedy ok. 30-tu zagród oraz karczmę. Mieszkali tu również czterej rzemieślnicy. Ziemie te były własnością biskupa kujawskiego. W czasie kampanii przeciw Rosji z lat 1812/13 dwukrotnie przemaszerowały tędy wojska napoleońskie. W roku 1827 było tu 51 zagród. Na dalszy rozwój wpłynęła budowa słynnej kolei warszawsko - wiedeńskiej w roku 1846. W Rokicinach zbudowano stację. Pasażerowie jadąc z Piotrkowa zatrzymywali się tu na obiad. Przeładowywano tu również towary przemysłowe dla Łodzi i Tomaszowa. Szansa dalszego rozwoju nadarzyła się podczas budowy linii Łódź - Tomaszów. Ówczesny właściciel gruntów Brujewicz nie wyraził jednak zgody na sprzedaż ziemi i rolę węzła kolejowego przejęły Koluszki. Podczas ostatniej wojny przez naszą miejscowość przebiegała granica pomiędzy Generalną Gubernią a Rzeszą.
Gmina Rokiciny liczy dziś ok. 6 tysięcy mieszkańców. Zajmuje 9050 hektarów, z czego 1262 ha to lasy. Pamiątką po dawnych lasach jest jedyny w regionie rezerwat jodły - Łaznów. Obszar gminy obejmuje następujące miejscowości: Rokiciny - Kolonia, Rokiciny, Stare Chrusty, Nowe Chrusty, Kolonijka, Pogorzałe Ługi, Mikołajów, Stefanów, Albertów, Wilkucice Małe, Wilkucice, Wilkucice Pieńki, Eminów, Reginów, Jankówek, Maksymilianów, Janków, Janków Trzeci, Łaznówek, Janinów, Łaznów, Łaznów Kolonia, Popielawy, Popielawy Parcela, Popielawy Poprzeczne, Smyków, Michałów, Łaznowska Wola, Dziesiątowa, Cisów. Siedziba władz gminy znajduje się od 1953 roku w Rokicinach Kolonii.
Na terenie gminy przeważają małe gospodarstwa rolne o powierzchni 5 ha. Większość ludności nadal utrzymuje się z rolnictwa. Na terenie gminy znajduje się 230 prywatnych zakładów rzemieślniczych. Największym zakładem o charakterze przemysłowym jest Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw ,,Motyl", który powstał w 1982 r. Pracuje w nim na stałe ok. 50 osób, ale w sezonie znajduje zatrudnienie ponad 200. Produkuje się tu majonezy, sosy, ketchupy, chrzan, ogórki konserwowe i sałatki warzywne. Drugą dużą firmą w gminie jest zakład Przetwórstwa Mięsnego, którego właścicielem jest p. Jan Miazek. Zakład powstał w 1992 r. i ciągle się rozwija. Zatrudnia 60 stałych pracowników i 10 uczniów. Wytwarza się w nim szeroki asortyment wędlin i mięsa, które mają swoich odbiorców w całej Polsce. Istotną funkcję spełniają podobne zakłady p. W. Piekarskiego i p. B. Lipińskiego. Oprócz przemysłu spożywczego w gminie istnieją zakłady odzieżowe "Iwella" i ,,Tadella", wytwarzająca gipiury i szyjąca z nich firany, zasłony, obrusy i serwety. Zatrudnia 170 pracowników i ma swoje sklepy firmowe w całym kraju. W zakresie usług transportowych, budowlanych i rolnych ważną rolę spełnia zakład p. H. Golińskiego.
W Rokicinach działa od wielu lat filia Banku Spółdzielczego w Będkowie. W 2000 r. została zakończona budowa oczyszczalni ścieków oraz realizacja I etapu sieci kanalizacji sanitarnej. W gminie nie ma problemów z opieką medyczną, gdyż działają tu obecnie trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Na terenie gminy w budynku po zlikwidowanej szkole w Łaznowskiej Woli działa Prywatny Dom Opieki ,,Zacisze", dający nie tylko schronienie potrzebującym, lecz także pracę kilkudziesięciu mieszkańcom gminy.
Ważną dziedziną życia społecznego gminy jest oświata. Przechodzi ona ciągłe przekształcenia. Po ostatniej reformie oświaty działają 3 szkoły podstawowe w Rokicinach, Łaznowie i Jankowie oraz gimnazjum w Popielawach, a także przedszkole w Rokicinach. Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Oddział Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, a organem prowadzącym jest Urząd Gminy. W starym zajeździe poczty konnej funkcjonuje biblioteka i  Gminny Ośrodek Kultury z dziecięcym zespołem ludowym ,,Rokicinka". W GOK-u organizuje się bale sylwestrowe i karnawałowe, dyskoteki, festyny i przyjęcia rodzinne. Na terenie gminy działają także dwa kluby sportowe młodzieżowy ,,Junior" i ,,Polonia".