Witamy w naszej szkole

                                                                                                                     

Szkoła Powszechna w Rokicinach - stacji powstała 1 marca 1921 roku z przekształcenia ochronki założonej staraniem tutejszej ludności. Mieściła się na początku w wynajętej Sali stowarzyszenia „Słońce”. Pierwszą nauczycielką w dwóch oddziałach była pani Waleria Nadolska. W 1923 roku szkoła została przekształcona na dwuklasową i kierownictwo jej objęła pani Aniela Gilewicz.

W roku szkolnym 1924/25 powstała biblioteka dla dzieci szkolnych.W październiku 1924 roku uczniowie szkoły byli świadkami ostatniej drogi pisarza Henryka Sienkiewicza, którego ciało przewożono przez stację Rokiciny do Warszawy.Dnia 25 czerwca 1927 roku odbyła się w szkole pogadanka na temat życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Następnego dnia o godzinie 1:10 na stacji w Rokicinach uczniowie i nauczyciele oddali hołd przewożonym prochom poety do Krakowa.
W styczniu 1931 roku nastąpiło połączenie szkoły dwuklasowej z Rokicin – wsi ze szkołą Rokiciny – stacja.„W dniu 3 maja 1931 r. przez Rokiciny przejeżdżał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Mościcki  zebrane dzieci szkoły na peronie witały pana prezydenta rzucaniem kwiatów do wolno przejeżdżającego pociągu.”
(oryginalny tekst z ówczesnej kroniki szkolnej).
W czasie wojny szkoła z pewnymi przerwami działała nadal, pracował w niej między innymi Józef Feja, późniejszy wieloletni kierownik i dyrektor szkoły. Pracował do roku 1970. W tym czasie szkoła mieściła się między innymi w budynku po poczcie konnej. (obecnie Gminny Ośrodek Kultury)
<Na wniosek Rady Pedagogicznej z dnia 25 maja 1960 roku, Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi nadało szkole imię Władysława Stanisława Reymonta w związku z faktem, że pisarz przebywał w Rokicinach i nazwę tę wymienia w swojej największej powieści „Chłopi”.

15 listopada 1959 roku wmurowano akt erekcyjny pod budowę obecnej szkoły – Pomnika Tysiąclecia w Rokicinach.
Dzięki wytrwałości mieszkańców i nauczycieli 1 maja 1963 roku oddano do dyspozycji uczniów nowy budynek szkoły. Bardzo nowoczesny na owe czasy. Budynek ten służy nam do dziś.W roku 1970 dyrektorem szkoły został pan Eugeniusz Kocięba a od 1991 pani Teresa Rudzińska, w roku 2006 nastąpiła ponowna zmiana na tym stanowisku, dyrektorem została pani Bożena Bykowska. Od września 2013 do czerwca 2015 roku dyrektorem była pani Elżbieta Siedlik. A od września 2015 funkcję tę piastuje pani Beata Żak.

                                

16 stycznia 1981 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb. nadał sztandar Zbiorczej Szkole Gminnej w Rokicinach w dowód wysokiego uznania dla osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz jako symbol patriotycznej i ofiarnej pracy nad wychowaniem młodego pokolenia Polaków.

Wieloletnimi pracownikami szkoły byli:

Waleria Nadolska

Aniela Gilewicz

Stanisław Marusik

Józef Feja

Genowefa Feja

Franciszka Morawiec

Helena Jałmużna

Maria Kruś

Wiesława Sobkiewicz

Eugeniusz Kocięba

Urszula Porzuczek

Irena Jastrzębska

Wiesława Friedrich  

Barbara Kaniecka

Alina Kopytek

Krystyna Kocięba

Zofia Żegnałek

Zofia Skierska

Teresa Wochna

Halina Wochna

Maria Kacperska

Lucyna Stankiewicz

Jan Lolo

Zofia Jędrzejec

Maria Stawiak  

Alina Knejska  

Barbara Biernacka

Bożena Konior

Halina Piekarz

Antoni Deka

Janina Grodzka

Wanda Cinkowska

Grażyna Pawlik

Anna Deka

Teresa Rudzińska

Wiesława Florek

Krystyna Hamera

Teresa Piekarska

Wielu absolwentów naszej szkoły ukończyło wyższe uczelnie. Można ich odnaleźć na starych fotografiach w kronikach szkoły.

         

    

Rok 2000 był ROKIEM REYMONTOWSKIM.
Nasza szkoła uczciła go organizując przedstawienie i konkursy.

           

Obecnie w naszej szkole uczy się 271 uczniów w 14 oddziałach. Zajęcia odbywają się w 14 salach.

                            

W roku 1998 nasza szkoła wzbogaciła się o nową pracownię komputerową. Wcześniej mieliśmy pracownię złożoną z sześciu komputerów "JUNIOR". W roku 2008 ponownie otrzymaliśmy nową pracownię komputerową z przydziału MEN.


Uczniowie z wadami postawy mają zajęcia korekcyjne w nowopowstałej Sali.


Aby uczniowie mogli bezpiecznie rozwijać swoją tężyznę fizyczną, w roku 2005 wyremontowano salę gimnastyczną.Reformy administracyjne i oświatowe jakie dokonały się od czasu nadania sztandaru zmieniły nazwę szkoły oraz wizerunek orła w Godle Polski. A to z kolei spowodowało konieczność zmiany sztandaru, który ufundowała Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.  Sztandar zaprojektowali nauczyciele a komputerowo opracowała p. Bożena Skierska. Sztandar poświęcono 5 grudnia 2005 roku. Imprezę połączono z Dniem Patrona naszej szkoły (80 rocznicą śmierci Władysława  Stanisława Reymonta) oraz oddaniem sali gimnastycznej po generalnym remoncie.
Imprezę przygotowali nauczyciele i uczniowie szkoły z pomocą sponsorów, a uświetnili ją goście z Kuratorium, Gminy, Powiatu, sąsiednich szkół, nauczyciele - emeryci, oraz mieszkańcy gminy.

 
Nasi uczniowie poza nauką biorą udział w wielu imprezach artystycznych. Wielu z nich tworzy zespół „ROKICINKA” przy GOK, uświetniając swoimi występami różne uroczystości szkolne i gminne.

                

Uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyt gościć wielu ciekawych ludzi. Między innymi znanego reżysera Jana Jakuba Kolskiego, pisarki: Wandę Chotomską, Joannę Papuzińską, Kalinę Jerzykowską, pisarzy ciekawych książek dla dzieci Kazimierza Szymeczko, Grzegorza Kasdepke, tercet smyczkowy z Ukrainy, młodego malarza Macieja Pauksztełło.