Nasz adres:

Szkoła Podstawowa 

im. Władysława Stanisława Reymonta

w Rokicinach

ul. Sienkiewicza 17

97 - 221 Rokiciny-Kolonia

pow. tomaszowski

woj. łódzkie

tel. 44 7195018 sekretariat

tel. 517 284 410 kontakt ze świetlicą

 

e-mail:      sprokiciny@wp.pl
                                         sp_rokiciny@poczta.onet.pl

 

 

 

Nasze Grono Pedagogiczne

 

Dyrektor Szkoły

mgr Beata Żak

Pedagog Szkolny

mgr Elżbieta Woźna

nauczyciel matematyki

Wicedyrektor Szkoły
mgr Joanna Chodobińska

nauczyciel języka polskiego

mgr Sylwia Łuczka

nauczyciel języka polskiego

mgr Anna Szejna

nauczyciel języka niemieckiego 
oraz opiekun biblioteki  

mgr Wioletta Stankiewicz

nauczyciel przyrody
i techniki

ks Jarosław Kłys

nauczyciel religii

mgr Ewa Maciaszczyk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i informatyki

mgr Izabella Trzonek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Urszula Karlińska 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
na urlopie zdrowotnym

mgr Bogusława Kepler

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i etyki

mgr Wioletta Rytych

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
oraz techniki

mgr Jolanta Zimoń

nauczyciel religii

mgr Bogusław Szopa

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Emilia Rytych

nauczyciel języka angielskiego
na urlopie zdrowotnym

mgr Bożena Skierska

nauczyciel matematyki

mgr Elżbieta Kaczmarek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
oraz opiekun bibloteki

mgr Anna Karp

nauczyciel muzyki
i plastyki

mgr Agnieszka Jakuszczonek

wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Sylwia Bus

nauczyciel języka angielskiego

mgr Katarzyna Bykowska

nauczyciel geografii
i informatyki

mgr Tomasz Miazek

nauczyciel historii

mgr Ewa Jędrzejec

nauczyciel fizyki
i chemii

mgr Dorota Karp

pedagog szkolny

mgr Justyna Stawiana

wychowawca świetlicy szkolnej

 

 

 

Samorząd Uczniowski 2018/2019
 

  Maria Nowak - Przewodnicząca

  Julia Grałek - Wiceprzewodnicząca

  Anna Głąb - skarbnik

  Jakub Kobus - sekretarz

  Mateusz Socha - przewodniczący sekcji kulturalnej

  Filip Cichocki - przewodniczący sekcji dekoracyjnej

  Rafał Grałek - przewodniczący sekcji porządkowej

  Opiekunami Samorządu są:
  Anna Karp i Kamil Gradowski

   

           

 

 

Rada Rodziców 2018/2019
 1. Sylwia Rebzda - przewodnicząca

 2. Magdalena Persanowska - z-ca przewodniczącego

 3. Edyta Kotyna - protokolant

 4. Magdalena Krasoń - skarbnik 

 

 

 

Ważne dokumenty:

STATUT SZKOŁY

WZO 2019/20 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

PROCEDURY obowiązujące w Szkole Podstawowej w Rokicinach

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 i harmonogram zebrań z rodzicami

Regulamin świetlicy

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Plan zajęć dodatkowych na rok szkolny 2019/2020

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Plan dowozów i odwozów na rok szkolny 2019/2020 można znaleźć w zakładce "Informacje dla rodziców"

 

 

Informacje pedagoga szkolnego:

Poradnik dla rodzica - bezpieczeństwo dzieci

Poradnik dla rodzica - Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w szkole i nie tylko

Zagrożenia w Internecie

Komunikacja interpersonalna

Prezentacja "Komunikacja interpersonalna"

Rola pedagoga szkolnego

Kilka wskazówek, czyli jak się uczyć?

Jak postępować z dzieckiem?

 

Informacje Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

Uchwała z dnia 02.10.2018r.

Uchwała z dnia 05.10.2018r.

Uchwała z dnia 09.10.2018r.

Uchwała z dnia 08.11.2018r.

Uchwała z dnia 21.01.2019r.

Uchwała z dnia30.05.2019r.

Uchwała z dnia 18.06.2019r.

Uchwała z dnia 17.06.2019r.

Uchwała z dnia 18.06.2019r.

Informacje Rady Rodziców - rok szkolny 2019/2020

Uchwały Rady Rodziców od 1 do 4