KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ od 25 maja 2020r.

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ od 25 maja 2020r.
1. Biblioteka szkolna od 25.05 2020r. wykonuje zdalnie prace inwentaryzacyjne oraz prace techniczno- fizyczne na terenie szkoły.
2. Biblioteka do końca roku szkolnego oraz w czasie wakacji nie prowadzi wypożyczania książek.
3. Zwrot wypożyczonych książek odbywać się będzie podczas dyżurów nauczycieli bibliotekarzy w szkole we wtorki i w czwartki w godz. 15.00 – 16.30.
4. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek.
5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
6. Zwroty podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będą w terminie od 16.06.2020r do 24.06.2020r. Szczegółowy harmonogram zwrotów dla poszczególnych klas zostanie zamieszczony w ogłoszeniach na Librusie.
7. Zgodnie z Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników, uczniowie/rodzice zobowiązani są do zwrotu podręczników w kompletach, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.
8. W przypadku zniszczenia (np. wyrwane kartki, widoczne poplamienie, wpisy lub rysunki itp.), znacznego zużycia lub zagubienia podręczników rodzic jest zobowiązany do odkupienia podręczników w terminie do 22.08.2020r.
9. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za podręczniki.
10. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego w tym w szczególności: osłaniania ust i nosa, zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych osób, dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku. Należy unikać grupowania się ludzi.
11. Podczas zwrotów, książki oraz podręczniki, muszą być zapakowane w reklamówki  i podpisane (imię, nazwisko ucznia, klasa).
12. Zwroty potwierdzane są podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez bibliotekarza.
13. Po upływie 3 dniowej kwarantanny bibliotekarz wraz z wychowawcą dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
14. Udostępniony zostaje adres email biblioteki sp_biblioteka@interia.pl w celu komunikowania się w ważnych sprawach.