KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozpoczęcie zajęć od dnia 18.01.2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!
Z ogromną radością ponownie powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 18 stycznia 2021r.
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Odpowiedzialne zachowanie jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko powtórnego przejścia na całkowite nauczanie zdalne.
W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ przypominamy, że zasady i procedury postępowania, i zachowania w sytuacjach szkolnych opracowane na początku roku szkolnego nadal obowiązują . Niezbędne informacje znajdują się na stronie sprokiciny.pl w zakładce "O nas - Procedury Covid-19" oraz w e-dzienniku w zakładce ogłoszenia.
Od 18 stycznia 2021r. klasy I-III powracają do nauczania stacjonarnego, pozostałe klasy kontynuują nauczanie zdalne z godnie z dotychczasowym planem lekcji za pośrednictwem platform G-Suite i CiscoWebex.Dla klas młodszych zmodyfikowany został plan lekcji dostosowany do dowozów autobusów. Plan lekcji oraz harmonogram dowozów znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz dzienniku Librus. Zajęcia lekcyjne będą się odbywać od 1 do 5 lekcji. Zajęcia dodatkowe, wyrównawcze i indywidualne będą prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Najważniejsze zasady funkcjonowania szkoły w najbliższym okresie:
1) Uczniowie przychodzą lub przyjeżdżają punktualnie, zgodnie z planem lekcji nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,
2) Uczniowie nie grupują się przed wejściem do szkoły,
3) Uczniowie po wejściu do szkoły kierują się do sali przypisanej do ich klasy,
4) Uczniowie samodzielnie wchodzą do szkoły,
5) Rodzice/opiekunowie prawni bez odpowiedniego powodu nie wchodzą do budynku szkoły,
6) Dla rodziców/opiekunów prawnych zalecany kontakt ze szkołą, nauczycielami za pośrednictwem: maila, dziennika elektronicznego lub telefonicznie,
7) Do szkoły może przyjść uczeń tylko i wyłącznie zdrowy bez objawów choroby czy zakażenia,
8) Uczeń z katarem, kaszlem lub podwyższoną temperaturą powinien zostać w domu,
9) W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych uczeń jest kierowany do miejsca odosobnienia/izolatki, gdzie oczekuje na natychmiastowe odebranie przez rodzica/opiekuna prawnego,
10) Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa,
11) Rodzice powinni zapewnić swoim dzieciom maseczkę lub inną ochronę ust i nosa,
12) Przed wejściem do szkoły wchodzący są zobowiązani do dezynfekcji rąk,
13) Na terenie placówki należy przestrzegać zasad higieny i obostrzeń, m.in. częste mycie lub dezynfekcja rąk,
14) W budynku powinien zostać zachowany dystans społeczny,
15) Uczniowie zapisani na obiad, którzy nie będą jeść w danym dniu posiłku powinni poinformować o tym fakcie do godz. 8.30 w sekretariacie osobiście lub telefonicznie. W przypadku braku takiego zgłoszenia uczeń zapisany na obiad zostanie obciążony jego kosztem.
16) Świetlica szkolna będzie funkcjonować w godzinach pracy szkoły,
17) Prosimy, aby w uczniowie w miarę możliwości, ze względów bezpieczeństwa, jak najkrócej przebywali na terenie szkoły,
18) Na świetlicy szkolnej, powinni przebywać tylko i wyłącznie Ci uczniowie, których rodzice wykonują zawody bezpośrednio związane z walką z pandemią lub w sytuacjach szczególnie wyjątkowych,
19) Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły poprzez domofon lub ustnie i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły.

Plan lekcji dla klas I-III zostanie udostępniony na Librusie oraz stronie internetowej szkoły.