KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Warunki organizacyjne i sanitarne pobytu uczniów klas I – III w szkole od 25 maja 2020r.

Warunki organizacyjne i sanitarne pobytu uczniów klas I – III w szkole od 25 maja 2020r.
1) Od 25 maja uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych organizowanych przez świetlicę szkolną i zajęciach dydaktycznych organizowanych bezpośrednio w szkole.
2) W pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczo - wychowawczych będą mogli skorzystać uczniowie, których rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki. Udział w zajęciach stacjonarnych dydaktycznych nie jest obowiązkowy dla uczniów.
3) Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zgłoszenie rodzica złożone w formie elektronicznej na dwa dni przed planowanym terminem korzystania przez dziecko z zajęć na adres sp_rokiciny@poczta.onet.pl Wniosek można pobrać tutaj
4) Uczniowie zgłaszają się na świetlicę szkolną na godzinę 8:00.
5) Uczeń i opiekun , który go przyprowadza są zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego w tym w szczególności:
- Osłaniania ust i nosa
- Zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób
- Dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku
- Korzystania tylko i wyłącznie z własnych rzeczy i przedmiotów, które mogą być dezynfekowane
6) Rodzice/ opiekunowie nie wchodzą z uczniem do szkoły.
7) Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia do szkoły ucznia, u którego stwierdzi objawy chorobowe.
8) Nie może korzystać z zajęć szkolnych uczeń, który mieszka wspólnie z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
9) Nie może przyprowadzać i odbierać ucznia osoba z objawami choroby.
10) Uczeń, u którego w czasie zajęć szkolnych stwierdzono niepokojące objawy chorobowe do czasu odebrania przez rodziców/opiekunów jest izolowane.
11) Uczeń przychodząc do szkoły przynosi własne przybory i podręczniki. Nie wolno wymieniać się przyborami między sobą.
12) Dziecko nie może przynosić do szkoły zabawek, przedmiotów innych niż przybory szkolne.
13) Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych przez uczniów. Nadal będzie można skorzystać z telefonu na świetlicy bądź w sekretariacie szkoły.
14) Na świetlicy szkolnej może przebywać jednocześnie do 12 uczniów pod opieką jednego wychowawcy. Dzieci zajmują miejsca wyznaczone przez opiekuna. Zasady funkcjonowania świetlicy przedstawione są w osobnym dokumencie.
15) Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych a nie biorący udziału w zajęciach online powinni uzupełnić zadany przez nauczyciela materiał.
16) W salach lekcyjnych może przebywać maksymalnie:
- Sala 6: do 8 uczniów łącznie z klasy IIa, IIb
- Sala 5: do 12 uczniów łącznie z klasy IIIa, IIIb
- Sala 4: do 12 uczniów łącznie z klasy Ia, Ib
17) Zgłoszone grupy mogą realizować zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej z wyznaczonym nauczycielem.
18) Język angielski i religia nadal będą realizowane w formie online.
19) Jednocześnie w dalszym ciągu pozostali uczniowie nie deklarujący potrzeby pobytu w szkole są objęci nauczaniem zdalnym w domu.
20) Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasady 4m2 na osobę.
21) Uczniowie przebywając w salach zajmują wyznaczone miejsca.
22) Uczniowie muszą ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą. Nie ma możliwości korzystania z zabaw na dywanie ani korzystania z gier stolikowych.
23) Nie ma możliwości organizowania wyjść poza teren szkoły np. do parku czy lasu.
24) Dla niewielkiej liczby chętnych uczniów dowóz do szkoły i odwóz z niej nie będzie zorganizowany.