KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Wójt Gminy Rokiciny oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach zapraszają dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rokiciny do udziału w Konkursie Plastycznym

„Jan Paweł II -Przyjaciel dzieci i młodzieży”
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach.
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Rokiciny Jerzy Rebzda.

Cel konkursu

- przybliżenie postaci Św. Jana Pawła II w związku z przypadającym w 2020 roku stuleciem urodzin Karola Wojtyły.
- upamiętnienie i pogłębienie wiedzy o życiu, działalności i świętości Jana Pawła II
- rozbudzenie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności twórczych wśród dzieci i młodzieży
- promowanie talentów plastycznych i artystycznych

Regulamin konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce zgodnej z nazwą celem konkursu:
- przybliżenie osoby Wielkiego Polaka
- pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły
- ukazanie Św. Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla dzieci i młodzieży

Zasady uczestnictwa

1. Technika wykonania:
- wykonanie pracy dowolne: rysunek, malarstwo, witraż, płaskorzeźba itp.
- formacie A3 lub A4
2. Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:
1) uczniowie klas I – III Szkoła Podstawowa
2) uczniowie klas IV – VI Szkoła Podstawowa
3) uczniowie klas VII – VIII Szkoła Podstawowa
3. Ocena Prac:
Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceni prace kierując się ustalonymi wcześniej kryteriami, wyłoni laureatów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: zgodność z tematem, samodzielność, walory artystyczne, pomysłowość i estetyka pracy.
4. Nagrody:
Za zwycięskie prace dla pierwszych miejsc w trzech kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe indywidualne.
Wszyscy przystępujący do konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
5. Inne warunki:
- Jeden uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
- Każda praca powinna zawierać:
• dane o autorze pracy:
- nazwę szkoły i numer klasy, do której uczęszcza / kategorię, w której bierze udział.
Prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi.
* Termin składania prac upływa dniem 18 czerwca 2020 roku.
* Spotkanie z autorami nagrodzonych prac, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach w terminie określonym przez Organizatora Konkursu lub w zależności od stanu epidemiologicznego w Polsce informacje na stronach internetowych i Facebooku GOKu po rozstrzygnięciu konkursu.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac konkursowych.
7. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.
8. Uczestnik jednocześnie ze złożoną pracą wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie organizatora i na przetwarzanie ich do celów konkursowych.
9. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 44 7195091 w godz.8.00-16.00, e-mail gok@rokiciny.net
10. Prace na konkurs prosimy składać do Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach,97-221 Rokiciny ul. Sienkiewicza 1
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Serdecznie Zapraszamy!