KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych od dnia 25.05.2020r.

Zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych od dnia 25.05.2020r.
1. Zajęcia mają charakter dobrowolny i zależą od decyzji rodziców i dziecka.
2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt
z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
3. Na zajęcia przychodzi uczeń zdrowy. Jeżeli u ucznia występują jakieś objawy chorobowe lub ktoś z członków rodziny jest objęty kwarantanną, bezwzględnie zostaje w domu i informuje
o tym fakcie nauczyciela.
4. W trakcie zajęć obowiązuje przestrzeganie i realizowanie zasad higieny poprzez:
1) mycie rąk/dezynfekcję
2) zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu czy kichania zgiętym łokciem lub chusteczką, którą trzeba jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza.
3) unikanie dotykania okolic ust, nosa i oczu
5. Stosowanie środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek, maseczki/przyłbicy oraz mycie  i dezynfekcja rąk po każdym kontakcie z drugą osobą, dotknięciu zanieczyszczonej powierzchni lub sprzętu, po skorzystaniu z toalety.
6. W trakcie zajęć należy przestrzegać zasady zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metra). Po zajęciu miejsca w ławce maseczkę można zdjąć, ale należy ją ponownie założyć w momencie opuszczania sali.