KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

Szanowni Państwo, z okazji początku wakacji zapraszamy wszystkie dzieci na specjalną lekcję z robotyki "Wystrzałowy start wakacji z Bożydarem!"Wakacje rozpoczynamy wystrzałowo! 1 lipca o godz 19:00 podczas kolejnej lekcji online z Bożydarem wykonamy kilkanaście eksperymentów pokazujących, jak zbudować rakietę. ...

Każdy rodzic, który chce zapisać swoje dziecko na świetlicę w roku szkolnym 2020-2021 może wydrukować kartę zgłoszenia lub pobrać druk w sekretariacie szkoły, wypełnić ją (w miarę możliwości) a następnie dostarczyć w pierwszym tygodniu września do P. Agnieszki Jakuszczonek bądź przesłać skan wypełnionej karty ma...

W związku z tym, że do szkoły dzwonili rodzice z prośbą o przepisanie dzieci z klasy do klasy, w porozumieniu z organem prowadzącym komisja rekrutacyjna poprawiła skład przyszłych klas pierwszych. Jest to nadal propozycja. Jednak gdy będą kolejni chętni na przepisywanie się to tylko na zasadzie wymiany międzyklasowej (...

Informacja dla rodziców dzieci zapisanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice/Opiekunowie dzieci zapisanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021!W związku z ograniczeniami z powodu pandemii koronawirusa nie jest możliwe osobiste spotkanie z Państwem na terenie szkoły. Dlatego najważniejsze informacje postaramy się przekazać w formie pisemnej. Do klas I na rok szkolny 2020/2021 prz...

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w dniach 16 – 18 czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej w Rokicinach1. Podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przybo...

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika Szkoły Podstawowej w Rokicinach zakażenia COVID-19.1. Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, które w formie plakatu dostępne są we wszys...

Istnieje możliwość zorganizowania dowozów na czas egzaminów klas ósmych dla chętnych uczniów. Rodzice uczniów, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości powinni wypełnić wniosek o zorganizowanie dowozu i wypełniony odesłać do dyrektora poprzez pocztę w dzienniku elektroni...

Zaproszenie na pokaz z systemu naboru dla rodziców i uczniów klas 8

Szanowni Państwo,W dniu 9 czerwca 2020 r. godz. 14:00 planujemy przeprowadzenie pokazu systemu naboru elektronicznego. Wydarzenie zostanie przeprowadzone na żywo na serwisie YouTube i będzie dostępne nieodpłatnie dla każdego zainteresowanego. Kliknij w obrazek nad tekstem, aby przejść bezpośrednio do wydarzenia....

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ od 25 maja 2020r.1. Biblioteka szkolna od 25.05 2020r. wykonuje zdalnie prace inwentaryzacyjne oraz prace techniczno- fizyczne na terenie szkoły.2. Biblioteka do końca roku szkolnego oraz w czasie wakacji nie prowadzi wypożyczania książek.3. Zwrot wypożyczonych książek odbywać się ...

Zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych od dnia 25.05.2020r. 1. Zajęcia mają charakter dobrowolny i zależą od decyzji rodziców i dziecka.2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub po...