Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Obiady

Deklaracja korzystania z obiadów.doc

Regulamin zasad korzystania i rozliczania obiadów w roku szkolnym 2021/2022
 1. Rodzic zapisuje dziecko na obiady na okres co najmniej jednego tygodnia i dokonuje wpłaty do 10 - ego każdego miesiąca z wyjątkiem miesiąca września.
 2. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto dochodowe szkoły nr: 95 89850004 0090 0905 2937 0003 - w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.
 3. Powtarzające się dwukrotne nieterminowe wpłaty będą skutkowały wypisaniem ucznia z obiadów.
 4. Nieobecność dziecka korzystającego z obiadów rodzic zobowiązuje się zgłosić w danym dniu w sekretariacie szkoły do godz. 8:30 telefonicznie. Jeśli nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona lub dziecko opuści wcześniej szkołę bez powiadomienia (do godz.8.30) rodzic ponosi koszty obiadu.]
 5. W miesiącu wrześniu 2021 zapisy na obiady proszę zgłosić do wychowawcy klasy do dnia 03.09.2021r. do godz. 9:00. Obiady w roku szkolnym 2021/2022 będą wydawane od dnia 06.09.2021r.
 6. Odpłatność za obiady będzie naliczana z dołu tzn. np. w miesiącu październiku za miesiąc wrzesień z uwzględnieniem wszystkich nieobecności dziecka w szkole. Wyliczona do zapłaty kwota będzie podana do informacji rodzica poprzez wychowawcę klasy.
 7. W związku z płatnościami za obiady przelewem na konto szkoły nie ma możliwości jednorazowego wykupienia obiadu.
Regulamin wydawania i spożywania obiadów w roku szkolnym 2021/2022
 1. Przed wejściem na świetlicę na obiad zdezynfekuj dłonie.
 2. Wchodzimy w maseczce ochronnej, którą zdejmujemy po zajęciu miejsca przy stole. Zawsze zajmujemy to samo miejsce siadając na co drugim krześle.
 3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są uczniowie i pracownicy zatrudnieni w szkole.
 4. Obiady wydawane są w godzinach:
  1. 10:35 - 10:55 klasy IVb, Vb, VIb, VIIb, VIIIb,
  2. 11:40 - 12:00 klasy: IVa, Va, VIa, VIIa, VIIIa,
  3. 10:00 - 10:20 klasy Ib, IIb, IIIb,
  4. 11:10 - 11:30 klasy Ia, IIa, IIIa.
 5. W przypadku skróconych lekcji harmonogram jest zmieniony analogicznie do zmian w planie lekcji.
 6. Osoby wydające posiłek i nauczyciel dyżurujący zasłaniają nos i usta oraz pracują w rękawiczkach lub dezynfekują dłonie.
 7. W kolejce po posiłek uczniowie zachowują odległość 1,5 m.
 8. Podczas spożywania posiłków uczniowie :
  1. są bez odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze),
  2. są bez tornistrów,
  3. zachowują się kulturalnie, stosują się do poleceń nauczyciela dyżurującego,
  4. nie niszczą wyposażenia ( talerze i sztućce),
  5. odnoszą naczynia do okienka, zachowując odległość 1,5m,
  6. pozostawiają czyste stoliki,
  7. posiłku niezwłocznie opuszczają świetlicę.
 9. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej zgodnie z ustalonym grafikiem dyżurów.
 10. Z problemami dotyczącymi spożywania posiłków i zachowania się kolegów i koleżanek uczniowie zwracają się do nauczyciela dyżurującego w stołówce.
 11. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania obiadu, wychowawca klasy zgłasza do sekretariatu szkoły odwołanie obiadu.
 12. Po wyjściu grupy dezynfekowane będą stoliki i krzesła.