Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Obiady

Deklaracja korzystania z obiadów.doc

Regulamin zasad korzystania i rozliczania obiadów w roku szkolnym 2023/2024
 1. Rodzic zapisuje dziecko na obiady na okres co najmniej jednego tygodnia i dokonuje wpłaty do 10 - ego każdego miesiąca z wyjątkiem miesiąca września.
 2. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto dochodowe szkoły nr: 95 89850004 0090 0905 2937 0003 - w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.
 3. Powtarzające się dwukrotne nieterminowe wpłaty będą skutkowały wypisaniem ucznia z obiadów.
 4. Nieobecność dziecka korzystającego z obiadów rodzic zobowiązuje się zgłosić w danym dniu w sekretariacie szkoły do godz. 8:30 telefonicznie. Jeśli nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona lub dziecko opuści wcześniej szkołę bez powiadomienia (do godz.8.30) rodzic ponosi koszty obiadu.
 5.  
 6. Odpłatność za obiady będzie naliczana z dołu tzn. np. w miesiącu październiku za miesiąc wrzesień z uwzględnieniem wszystkich nieobecności dziecka w szkole. Wyliczona do zapłaty kwota będzie podana do informacji rodzica poprzez wychowawcę klasy.
 7. W związku z płatnościami za obiady przelewem na konto szkoły nie ma możliwości jednorazowego wykupienia obiadu.
Regulamin wydawania i spożywania obiadów w roku szkolnym 2023/2024
 1. Przed wejściem na świetlicę na obiad zdezynfekuj dłonie.
 2. Wchodzimy w maseczce ochronnej, którą zdejmujemy po zajęciu miejsca przy stole. Zawsze zajmujemy to samo miejsce siadając na co drugim krześle.
 3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są uczniowie i pracownicy zatrudnieni w szkole.
 4. Obiady wydawane są w godzinach:
  1. 10:35 - 10:50
  2. 11:35 - 11:50
 5. W przypadku skróconych lekcji harmonogram jest zmieniony analogicznie do zmian w planie lekcji.
 6. Osoby wydające posiłek i nauczyciel dyżurujący zasłaniają nos i usta oraz pracują w rękawiczkach lub dezynfekują dłonie.
 7. W kolejce po posiłek uczniowie zachowują odległość 1,5 m.
 8. Podczas spożywania posiłków uczniowie :
  1. są bez odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze),
  2. są bez tornistrów,
  3. zachowują się kulturalnie, stosują się do poleceń nauczyciela dyżurującego,
  4. nie niszczą wyposażenia ( talerze i sztućce),
  5. odnoszą naczynia do okienka, zachowując odległość 1,5m,
  6. pozostawiają czyste stoliki,
  7. posiłku niezwłocznie opuszczają świetlicę.
 9. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej zgodnie z ustalonym grafikiem dyżurów.
 10. Z problemami dotyczącymi spożywania posiłków i zachowania się kolegów i koleżanek uczniowie zwracają się do nauczyciela dyżurującego w stołówce.
 11. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania obiadu, wychowawca klasy zgłasza do sekretariatu szkoły odwołanie obiadu.
 12. Po wyjściu grupy dezynfekowane będą stoliki i krzesła.