Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Innowacje szkolne

„Na przerwie się rozwijam a nie obijam”

Innowacja organizacyjna została przygotowana przez pedagoga szkolnego Panią Dorotę Karp. Skierowana jest do uczniów klas I - IV. Celem głównym innowacji jest redukcja zachowań agresywnych uczniów i zachowań niebezpiecznych (bieganie po korytarzu). Cele szczegółowe to: propagowanie gier stolikowych jako sposobu na nudę i integrację, spędzanie czasu w grupie z koleżankami, nabywanie umiejętności społecznych, nawiązywanie współpracy opartej na szacunku. Sposobem realizacji innowacji jest rozstawienie na holu szkolnym 3 stolików z krzesełkami, taborecikami i wyposażenie ich w zestawy gier stolikowych. Gry muszą być takie, które umożliwiają szybkie rozstrzygnięcie. Pomoce do realizacji innowacji zostały zakupione z funduszów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rokicinach.

„Meta Teatr -wiele sztuk, wielka korzyść".

Innowacja programowo-metodyczna opracowana przez nauczycielkę języka polskiego Panią Annę Piątek. Skierowana jest do uczniów klas IV – VII. Celem głównym innowacji jest wdrażanie uczniów do kulturalnego rozwoju duchowego i patriotyzmu lokalnego/państwowego. Cele szczegółowe to: rozwijanie umiejętności deklamacji, modulowania głosu, wyrażania emocji, opanowania przez uczniów choreografii/układów tanecznych, deklamacji tekstów w języku polskim i rozumienia ich. Sposobem realizacji innowacji są cotygodniowe spotkania uczniów z nauczycielem i realizacja zaplanowanych wcześniej działań.

„Ja i moje uczucia”

Innowacja programowa opracowana przez pedagoga szkolnego Panią Dorotę Karp. Skierowana jest do uczniów klasy III b i II b. Celem głównym innowacji jest wyrobienie w uczniach umiejętności szukania właściwych rozwiązań, dążenie do rozwiązywania problemów bez gwałtownych emocji. Cele szczegółowe to: rozumienie przeżywanych uczuć, emocji oraz znajomość przyczyn ich powstawania; zdobycie wiedzy, że wszystkie uczucia są nam potrzebne, choć niektóre bywają dla nas nieprzyjemne; propagowanie wśród najmłodszych czytelnictwa, poprzez wspólną lekturę. Sposobem realizacji innowacji są spotkania uczniów z pedagogiem szkolnym, wspólne czytanie lektury „Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke. Na spotkaniach omawiane są m.in. takie uczucia jak: tęsknota, wstyd, gniew czy radość.

„Zajęcia terenowe – Klub Miłośników Przyrody”

Innowacja programowa przygotowana przez nauczycielkę biologii Panią Wiolettę Stankiewicz. Skierowana jest do uczniów klas VI – VII. Celem głównym innowacji jest rozwijanie postaw proekologicznych oraz poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemu leśnego. Cele szczegółowe to: uczeń wie jaki jest skład gatunkowy flory i fauny w otaczających lasach; uczeń ma wiedzę na temat zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania naturalnego środowiska i wie jak im przeciwdziałać. Sposobem realizacji innowacji są zajęcia w terenie pod opieką nauczyciela i obserwacja m.in. grzybów, zmian zachodzących w lesie czy warstw roślinności.

„ Z Anną Marią Wesołowską zmieniamy szkołę”

Innowacja metodyczna opracowana przez pedagoga szkolnego Panią Dorotę Karp. Celem głównym innowacji jest wzrost świadomości, jak niektóre zachowania, sposoby postępowania mogą mieć wpływ na życie ucznia i ludzi z jego otoczenia. Skierowana jest do wszystkich uczniów w szkole. Cele szczegółowe to: rozbudzanie empatii uczniów; świadomość konsekwencji zachowań, nieuchronność kary w pewnych sytuacjach; redukcja zachowań niepożądanych; tworzenie warunków komfortowego sygnalizowania problemów, które z uwagi na wrażliwość czasami trudno wyrazić bezpośrednio słowami. Sposobem realizacji innowacji jest spotkanie całej społeczności szkolnej z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską, zamontowanie na holu szkolnym „skrzynki korczakowskiej”, utworzenie kącików prawnych w salach lekcyjnych, realizacja lekcji wychowawczych w Sądzie Rodzinnym w Tomaszowie dla uczniów klas 7 i 8, realizacja spotkania z kuratorem zawodowym nt.”Nieletni w świetle prawa” dla uczniów klas 6, przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów ze szkolnego koła teatralnego zaprezentowane w dniu profilaktyki.