Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Szkoła Powszechna w Rokicinach - stacji powstała 1 marca 1921 roku z przekształcenia ochronki założonej staraniem tutejszej ludności. Mieściła się na początku w wynajętej Sali stowarzyszenia „Słońce”. Pierwszą nauczycielką w dwóch oddziałach była pani Waleria Nadolska. W 1923 roku szkoła została przekształcona na dwuklasową i kierownictwo jej objęła pani Aniela Gilewicz. 

W styczniu 1931 roku nastąpiło połączenie szkoły dwuklasowej z Rokicin – wsi ze szkołą Rokiciny – stacja.

W czasie wojny szkoła z pewnymi przerwami działała nadal, pracował w niej między innymi Józef Feja, późniejszy wieloletni kierownik i dyrektor szkoły. Pracował do roku 1970. W tym czasie szkoła mieściła się między innymi w budynku po poczcie konnej (obecnie Gminny Ośrodek Kultury).

Na wniosek Rady Pedagogicznej z dnia 25 maja 1960 roku, Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi nadało szkole imię Władysława Stanisława Reymonta w związku z faktem, że pisarz przebywał w Rokicinach i nazwę tę wymienia w swojej największej powieści „Chłopi”.

15 listopada 1959 roku wmurowano akt erekcyjny pod budowę obecnej szkoły – Pomnika Tysiąclecia w Rokicinach. Dzięki wytrwałości mieszkańców i nauczycieli 1 maja 1963 roku oddano do dyspozycji uczniów nowy budynek szkoły. Bardzo nowoczesny na owe czasy. Budynek ten służy nam do dziś.

16 stycznia 1981 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb. nadał sztandar Zbiorczej Szkole Gminnej w Rokicinach w dowód wysokiego uznania dla osiągnięć dydaktycznych o wychowawczych szkoły oraz jako symbol patriotycznej i ofiarnej pracy nad wychowaniem młodego pokolenia Polaków.

Reformy administracyjne i oświatowe jaki dokonały się od czasu nadania sztandaru zmieniły nazwę szkoły oraz wizerunek orła w Godle Polski. A to z kolei spowodowało konieczność zmiany sztandaru, który ufundowała Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. Obecny, zaprojektowany przez nauczycieli, sztandar poświęcono 5 grudnia 2005 roku.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Rokicinach:

  • 1970 - 1991 - Eugeniusz Kocięba
  • 1991 - 2006 - Teresa Rudzińska
  • 2006 - 2013 - Bożena Bykowska
  • 2013 - 2015 - Elżbieta Siedlik
  • 2015 - 2021 - Beata Żak
  • 2021 - Małgorzata Solarek