Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Szkoła Powszechna w Rokicinach - stacji powstała 1 marca 1921 roku z przekształcenia ochronki założonej staraniem tutejszej ludności. Mieściła się na początku w wynajętej Sali stowarzyszenia „Słońce”. Pierwszą nauczycielką w dwóch oddziałach była pani Waleria Nadolska. W 1923 roku szkoła została przekształcona na dwuklasową i kierownictwo jej objęła pani Aniela Gilewicz. 

W styczniu 1931 roku nastąpiło połączenie szkoły dwuklasowej z Rokicin – wsi ze szkołą Rokiciny – stacja.

W czasie wojny szkoła z pewnymi przerwami działała nadal, pracował w niej między innymi Józef Feja, późniejszy wieloletni kierownik i dyrektor szkoły. Pracował do roku 1970. W tym czasie szkoła mieściła się między innymi w budynku po poczcie konnej (obecnie Gminny Ośrodek Kultury).

Na wniosek Rady Pedagogicznej z dnia 25 maja 1960 roku, Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi nadało szkole imię Władysława Stanisława Reymonta w związku z faktem, że pisarz przebywał w Rokicinach i nazwę tę wymienia w swojej największej powieści „Chłopi”.

15 listopada 1959 roku wmurowano akt erekcyjny pod budowę obecnej szkoły – Pomnika Tysiąclecia w Rokicinach. Dzięki wytrwałości mieszkańców i nauczycieli 1 maja 1963 roku oddano do dyspozycji uczniów nowy budynek szkoły. Bardzo nowoczesny na owe czasy. Budynek ten służy nam do dziś.

16 stycznia 1981 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb. nadał sztandar Zbiorczej Szkole Gminnej w Rokicinach w dowód wysokiego uznania dla osiągnięć dydaktycznych o wychowawczych szkoły oraz jako symbol patriotycznej i ofiarnej pracy nad wychowaniem młodego pokolenia Polaków.

Reformy administracyjne i oświatowe jaki dokonały się od czasu nadania sztandaru zmieniły nazwę szkoły oraz wizerunek orła w Godle Polski. A to z kolei spowodowało konieczność zmiany sztandaru, który ufundowała Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. Obecny, zaprojektowany przez nauczycieli, sztandar poświęcono 5 grudnia 2005 roku.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Rokicinach:

  • 1970 - 1991 - Eugeniusz Kocięba
  • 1991 - 2006 - Teresa Rudzińska
  • 2006 - 2013 - Bożena Bykowska
  • 2013 - 2015 - Elżbieta Siedlik
  • 2015 - 2021 - Beata Żak
  • 2021 - Małgorzata Solarek