Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Aktywna tablica

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany był w szkole Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

W ramach programu zakupiono dwie tablice interaktywne wraz z rzutnikami do pracowni nr 6 i 14, z których w trakcie lekcji i zajęć pozalekcyjnych korzystają uczniowie i nauczyciele klas I-III i IV-VII. Wykorzystanie pozyskanego sprzętu zapewnia wysoką jakość edukacji w szkole, uatrakcyjnia lekcje prowadzone z jego użyciem i upowszechnia dostępność narzędzi technologii cyfrowej wśród uczniów. Tym samym rozwija u uczniów i nauczycieli kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się.

Kontrolę nad realizacją programu sprawuje powołany do tego celu, spośród nauczycieli informatyki, szkolny zespół TIK, którego koordynatorem jest Pani Ewa Maciaszczyk. W trakcie trwania pierwszego semestru zespół zajął się wdrażaniem programu w szkole, instalacją sprzętu oraz wsparciem nauczycieli wykorzystujących tablice na lekcjach. Członkowie zespołu podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w internetowym kursie dotyczącym „Wykorzystania e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się” oraz współdziałają w zakresie współdecydowania, koordynacji i wzajemnej współpracy.

Wnioski do pracy zespołu TIK w drugim semestrze to dalsze współdziałanie w celu wdrażania programu, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, wspieranie pozostałych nauczycieli w szkole w zakresie wykorzystania i obsługi tablic multimedialnych oraz narzędzi, które można wykorzystać na lekcji.