Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Aktywna tablica

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany był w szkole Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

W ramach programu zakupiono dwie tablice interaktywne wraz z rzutnikami do pracowni nr 6 i 14, z których w trakcie lekcji i zajęć pozalekcyjnych korzystają uczniowie i nauczyciele klas I-III i IV-VII. Wykorzystanie pozyskanego sprzętu zapewnia wysoką jakość edukacji w szkole, uatrakcyjnia lekcje prowadzone z jego użyciem i upowszechnia dostępność narzędzi technologii cyfrowej wśród uczniów. Tym samym rozwija u uczniów i nauczycieli kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się.

Kontrolę nad realizacją programu sprawuje powołany do tego celu, spośród nauczycieli informatyki, szkolny zespół TIK, którego koordynatorem jest Pani Ewa Maciaszczyk. W trakcie trwania pierwszego semestru zespół zajął się wdrażaniem programu w szkole, instalacją sprzętu oraz wsparciem nauczycieli wykorzystujących tablice na lekcjach. Członkowie zespołu podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w internetowym kursie dotyczącym „Wykorzystania e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się” oraz współdziałają w zakresie współdecydowania, koordynacji i wzajemnej współpracy.

Wnioski do pracy zespołu TIK w drugim semestrze to dalsze współdziałanie w celu wdrażania programu, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, wspieranie pozostałych nauczycieli w szkole w zakresie wykorzystania i obsługi tablic multimedialnych oraz narzędzi, które można wykorzystać na lekcji.