Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika Szkoły Podstawowej w Rokicinach zakażenia COVID-19.

 1. Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, które w formie plakatu dostępne są we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy.
 2. Pracownicy są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Pracownik, u którego występują widoczne objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną, nie jest dopuszczony do pracy.
 4. Pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi w fazie zaostrzenia inne niż choroba zakaźna mogą otrzymać polecenie pracy zdalnej, powierzenie wykonywanie innej pracy lub zostać przeniesieni w stan gotowości do pracy.
 5. Wyznacza się klasopracownię numer 11 oznaczoną + , jako miejsce, w którym można odizolować pracownika w przypadku stwierdzenia widocznych objawów wskazujących na chorobę zakaźną do czasu opuszczenia przez niego obiektu szkoły.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy:
  1. niezwłocznie odsunąć go od pracy do miejsca, o którym mowa w pkt 5 i odesłać transportem indywidualnym do domu,
  2. wstrzymać przyjmowanie kolejnych osób na zajęcia,
  3. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Ustala się listę pracowników i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. Pracownicy są systematycznie informowani o aktualnych zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl i nowych przepisach sanitarnych obowiązujących w szkole.