Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika Szkoły Podstawowej w Rokicinach zakażenia COVID-19.

 1. Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, które w formie plakatu dostępne są we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy.
 2. Pracownicy są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Pracownik, u którego występują widoczne objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną, nie jest dopuszczony do pracy.
 4. Pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi w fazie zaostrzenia inne niż choroba zakaźna mogą otrzymać polecenie pracy zdalnej, powierzenie wykonywanie innej pracy lub zostać przeniesieni w stan gotowości do pracy.
 5. Wyznacza się klasopracownię numer 11 oznaczoną + , jako miejsce, w którym można odizolować pracownika w przypadku stwierdzenia widocznych objawów wskazujących na chorobę zakaźną do czasu opuszczenia przez niego obiektu szkoły.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy:
  1. niezwłocznie odsunąć go od pracy do miejsca, o którym mowa w pkt 5 i odesłać transportem indywidualnym do domu,
  2. wstrzymać przyjmowanie kolejnych osób na zajęcia,
  3. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Ustala się listę pracowników i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. Pracownicy są systematycznie informowani o aktualnych zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl i nowych przepisach sanitarnych obowiązujących w szkole.