Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rys historyczny

Szkoła Powszechna w Rokicinach - stacji powstała 1 marca 1921 roku z przekształcenia ochronki założonej staraniem tutejszej ludności. Mieściła się na początku w wynajętej Sali stowarzyszenia „Słońce”. Pierwszą nauczycielką w dwóch oddziałach była pani Waleria Nadolska. W 1923 roku szkoła została przekształcona na dwuklasową i kierownictwo jej objęła pani Aniela Gilewicz.


W styczniu 1931 roku nastąpiło połączenie szkoły dwuklasowej z Rokicin – wsi ze szkołą Rokiciny – stacja.


W czasie wojny szkoła z pewnymi przerwami działała nada. Ciężkie lata okupacji zostały naznaczone m. in. zajęciem budynku szkolnego przez niemiecką straż graniczną. Bolesnym ciosem były także represje wymierzone w nauczycieli, przede wszystkim aresztowania przeprowadzone przez okupanta niemieckiego. Na przełomie 1944 i 1945 roku doszło do zawieszenia pracy placówki. Jej działalność została wznowiona w połowie lutego 1945 roku. Udało się to dzięki tytanicznej wręcz pracy Józefa Feji, późniejszego wieloletniego kierownika i dyrektora szkoły (sprawował swoją funkcję do 1970r.) ogromnemu wysiłkowi kadry pedagogicznej oraz mieszkańców . W tym czasie szkoła mieściła się między innymi w budynku po poczcie konnej (obecnie Gminny Ośrodek Kultury).


Na wniosek Rady Pedagogicznej z dnia 25 maja 1960 roku, Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi nadało szkole imię Władysława Stanisława Reymonta w związku z faktem, że pisarz przebywał w Rokicinach i nazwę tę wymienia w swojej największej powieści „Chłopi”.


15 listopada 1959 roku wmurowano akt erekcyjny pod budowę obecnej szkoły – Pomnika Tysiąclecia w Rokicinach. Dzięki wytrwałości mieszkańców i nauczycieli 1 maja 1963 roku oddano do dyspozycji uczniów nowy budynek szkoły. Bardzo nowoczesny na owe czasy. Budynek ten służy nam do dziś.


Od 1973r. do połowy lat dziewięćdziesiątych pełniła funkcję Zbiorczej Szkoły Gminnej – koordynującej pracę wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy (m. in. SP w Łaznowie, SP w Popielawach, SP w Łaznowskiej Woli, SP Jankowie).


16 stycznia 1981 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb. nadał sztandar Zbiorczej Szkole Gminnej w Rokicinach w dowód wysokiego uznania dla osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz jako symbol patriotycznej i ofiarnej pracy nad wychowaniem młodego pokolenia Polaków.


Reformy administracyjne i oświatowe jakie dokonały się od czasu nadania sztandaru zmieniły nazwę szkoły oraz wizerunek orła w Godle Polski. A to z kolei spowodowało konieczność zmiany sztandaru, który ufundowała Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. Obecny, zaprojektowany przez nauczycieli, sztandar poświęcono 5 grudnia 2005 roku.


Kolejne cegiełki do rozwoju i unowocześnienia Szkoły wnosiły władze szkoły. Szczególne zasługi dla organizacji placówki i modernizacji budynku szkolnego oddali kolejni dyrektorzy szkoły: śp. Eugeniusz Kocięba (1970-1991), Teresa Rudzińska (1991-2006), Bożena Bykowska (2006-2013), Elżbieta Siedlik (2013-2015) oraz Beata Żak (2015 – obecnie).


W najbliższym czasie budynek szkoły zostanie poddany gruntownym zmianom – zaplanowano termomodernizacje oraz rozbudowę placówki o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z pełnym zapleczem, dzięki czemu stanie się centrum sportowo-rekreacyjnym gminy Rokiciny.


Nie można nie wspomnieć o wybitnych społecznikach - pedagogach, którzy tworzyli środowisko szkolne. Do grona nauczycieli, którzy pracując u podstaw byli autorytetami i mentorami dla pokoleń uczniów należeli m. in.: Aniela Gilewicz, Waleria Nadolska, Genowefa Feja, Irena Jastrzębska, Zofia Skierska, Teresa Wochna, Lucyna Stankiewicz, Jan Lolo, Halina Piekarz, Antoni Jerzy Deka, Wiesława Florek, Maria Stawiak, Bożena Konior, Wanda Cinkowska, Krystyna Hamera, Teresa Piekarska, Urszula Karlińska, Wiesława Sobkiewicz, Barbara Kaniecka (Maciejewska), Maria Kacperska, Wiesława Friedrich, Grażyna Pawlik, Janina Grodzka, Alina Knejska, Halina Wochna, Anna Deka, Urszula Porzuczek, Krystyna Reszka, Zofia Jędrzejec, Małgorzata Lewandowska, Dorota Swarbuła, Jan Michniewicz, Barbara Biernacka, Maria Kruś, Alina Kopytek.

Do obecnego grona pedagogicznego należą: Beata Żak, Izabella Trzonek, Justyna Stawiana, Elżbieta Kaczmarek, Bogusława Kepler, Wioletta Rytych, Ewa Maciaszczyk, Ewelina Malinowska, Jolanta Zimoń, Emilia Rytych, Dorota Karp, Kamil Gradowski, Ewa Jędrzejec, Anna Karp, Katarzyna Bykowska, Tomasz Miazek, Sylwia Bus, Wioletta Stankiewicz, Sylwia Łuczka, Bogusław Szopa, Joanna Chodobińska, Bożena Skierska, Anna Szejna, Anna Piątek, Agnieszka Jakuszczonek, Marta Promińska-Kuta, ks. Jarosław Kłys.

Pracownikami Szkoły są również:
Bożena Zimnicka, Sylwester Szubert, Łukasz Szewczyk, Dorota Nowacka, Monika Białek, Cezary Kocięba, a także do niedawna Ewa Kocięba oraz Jolanta Szewczyk