Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wpis z kroniki szkolnej z 1959r.

Wpis z kroniki szkolnej z 1959r.
"Dnia 15 listopada 1959r. w kolonii Rokiciny dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę szkoły podstawowej – Pomnik Tysiąclecia zgodnie z hasłem: „Dla uczczenia tysiąclecia Państwa Polskiego budujemy tysiąc szkół.” Oto treść wmurowanego aktu erekcyjnego: „Akt erekcyjny szkoły – Pomnika Tysiąclecia w Rokicinach”. Działo się to dnia 15 listopada 1959r. gdy powyższy akt został wmurowany pod budowę szkoły podstawowej – Pomnika Tysiąclecia w kolonii Rokiciny, powiatu brzezińskiego.

W tym czasie I sekretarzem KC - PZPR był Władysław Gomułka, przewodniczącym Rady Państwa – Aleksander Zawadzki, prezesem Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz, ministrem Oświaty – Wacław Tułodziecki. I sekretarzem KW – PZPR – Marian Miśkiewicz, przew. WRN w Łodzi – Franciszek Grochalski, kuratorem Okręgu Szkolnego Łódzkiego – Leopold Sas, I sekretarzem KP – PZPR w Brzezinach – Jan Głowacki, przew. PRN w Brzezinach – Jan Słowacki, z-ca PRN Stanisław Rosiński, inspektorem szkolnym w Brzezinach – Stanisław Kuras, z-cą inspektora szk. Walnety Urbaniak, przew. Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokicinach Ignacy Stasio, sekretarzem Prezydium GRN – Antoni Feja, kierownikiem szkoły podstawowej w Rokicinach – Józef Feja, przew. Komisji Urządzeń i Mienia Gromadzkiego Marian Sońta.

Budowę szkoły podstawowej – Pomnika Tysiąclecia w Rokicinach Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Koluszkach, którego dyrektorem jest Mikołaj Szczawiej oraz kierownikiem robót bud. Marian Borowiecki.

Aczkolwiek szkoła podstawowa w kol. Rokiciny powstała 1 marca 1921r., to ze względu na złe warunki lokalowe, o budowie szkoły myślano już w 1938r. Dalsze plany budowy szkoły, szkoły podstawowej w Rokicinach przerwała II wojna światowa.

Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej 6 czerwca 1946r. powstaje Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Rokicinach najpierw pod przewodnictwem wójta gminy Łaznów – Stefana Szprucha, a potem wójta Władysława Marusika, który ze sprzedaży 10 mórg ziemi w kolonii Rokiciny przez Zarząd Gminny w Łaznowie zakupił cegłę i wapno, następnie użyte do budowy różnych szkół. Wówczas przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej był Józef Feja. Równocześnie w tym samym roku uzyskano akt nadania z Ministerstwa Rolnictwa na 2 ha ziemi w centrum tego osiedla. Powyższe fakty miały miejsce w 1948 i 1949r., gdy wójtem gminy Łaznów był Władysław Marusik, potem Jan Pluta, a kierownikiem szkoły podstawowej w Rokicinach Józef Feja.

Na tym właśnie placu w dniu dzisiejszym dokonujemy wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę szkoły podstawowej – Pomnika Tysiąclecia w Rokicinach. Podejmowane kilka razy starania w latach 1948-1953 o wprowadzenie do budowy szkoły w podst. w Rokicinach nie dały rezultatu. Dopiero hasło rzucone przez miliony Polaków „Uczcijmy Tysiąclecie Polski, zbudowaniem tysiąca szkół dla naszych dzieci” – objęło i Rokiciny, dzięki poparciu przede wszystkim Komitetu Powiatowego PZPR w Brzezinach oraz Władz Państwowych i Oświatowych przystąpiono do budowy tej szkoły (kronikę pisał Józef Feja).
Rokiciny, dnia 15 listopada 1959r. Podpisy:
W powyższej uroczystości udział wzięli:

  • Strzałkowski Karol – przedstawiciel Marszałka Sejmu Czesława Wycecha, a zarazem przewodniczącego Krajowego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół (SFBS) Tysiąclecia.
  • Michalski Feliks – przedst. Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi.
  • Czerwiński Franciszek – naczelnik Wydziału Inwestycji Szkolnych KOSŁ w Łodzi.
  • Pomfil Stanisław – sekretarz Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brzezinach.
  • Miastowski Władysław – przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzezinach.
  • Urbaniak Walenty – podinspektor szkolny w Brzezinach.
  • Stasio Ignacy – przew. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokicinach,
  • Feja Józef – kier. szkoły podstawowej w Rokicinach"

Wpis z kroniki szkolnej z 1959r. cz.1

Wpis z kroniki szkolnej z 1959r. cz. 2

Wpis z kroniki szkolnej z 1959r. cz.3