Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wpis z kroniki szkolnej z 1959r.

Wpis z kroniki szkolnej z 1959r.
"Dnia 15 listopada 1959r. w kolonii Rokiciny dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę szkoły podstawowej – Pomnik Tysiąclecia zgodnie z hasłem: „Dla uczczenia tysiąclecia Państwa Polskiego budujemy tysiąc szkół.” Oto treść wmurowanego aktu erekcyjnego: „Akt erekcyjny szkoły – Pomnika Tysiąclecia w Rokicinach”. Działo się to dnia 15 listopada 1959r. gdy powyższy akt został wmurowany pod budowę szkoły podstawowej – Pomnika Tysiąclecia w kolonii Rokiciny, powiatu brzezińskiego.

W tym czasie I sekretarzem KC - PZPR był Władysław Gomułka, przewodniczącym Rady Państwa – Aleksander Zawadzki, prezesem Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz, ministrem Oświaty – Wacław Tułodziecki. I sekretarzem KW – PZPR – Marian Miśkiewicz, przew. WRN w Łodzi – Franciszek Grochalski, kuratorem Okręgu Szkolnego Łódzkiego – Leopold Sas, I sekretarzem KP – PZPR w Brzezinach – Jan Głowacki, przew. PRN w Brzezinach – Jan Słowacki, z-ca PRN Stanisław Rosiński, inspektorem szkolnym w Brzezinach – Stanisław Kuras, z-cą inspektora szk. Walnety Urbaniak, przew. Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokicinach Ignacy Stasio, sekretarzem Prezydium GRN – Antoni Feja, kierownikiem szkoły podstawowej w Rokicinach – Józef Feja, przew. Komisji Urządzeń i Mienia Gromadzkiego Marian Sońta.

Budowę szkoły podstawowej – Pomnika Tysiąclecia w Rokicinach Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Koluszkach, którego dyrektorem jest Mikołaj Szczawiej oraz kierownikiem robót bud. Marian Borowiecki.

Aczkolwiek szkoła podstawowa w kol. Rokiciny powstała 1 marca 1921r., to ze względu na złe warunki lokalowe, o budowie szkoły myślano już w 1938r. Dalsze plany budowy szkoły, szkoły podstawowej w Rokicinach przerwała II wojna światowa.

Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej 6 czerwca 1946r. powstaje Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Rokicinach najpierw pod przewodnictwem wójta gminy Łaznów – Stefana Szprucha, a potem wójta Władysława Marusika, który ze sprzedaży 10 mórg ziemi w kolonii Rokiciny przez Zarząd Gminny w Łaznowie zakupił cegłę i wapno, następnie użyte do budowy różnych szkół. Wówczas przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej był Józef Feja. Równocześnie w tym samym roku uzyskano akt nadania z Ministerstwa Rolnictwa na 2 ha ziemi w centrum tego osiedla. Powyższe fakty miały miejsce w 1948 i 1949r., gdy wójtem gminy Łaznów był Władysław Marusik, potem Jan Pluta, a kierownikiem szkoły podstawowej w Rokicinach Józef Feja.

Na tym właśnie placu w dniu dzisiejszym dokonujemy wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę szkoły podstawowej – Pomnika Tysiąclecia w Rokicinach. Podejmowane kilka razy starania w latach 1948-1953 o wprowadzenie do budowy szkoły w podst. w Rokicinach nie dały rezultatu. Dopiero hasło rzucone przez miliony Polaków „Uczcijmy Tysiąclecie Polski, zbudowaniem tysiąca szkół dla naszych dzieci” – objęło i Rokiciny, dzięki poparciu przede wszystkim Komitetu Powiatowego PZPR w Brzezinach oraz Władz Państwowych i Oświatowych przystąpiono do budowy tej szkoły (kronikę pisał Józef Feja).
Rokiciny, dnia 15 listopada 1959r. Podpisy:
W powyższej uroczystości udział wzięli:

  • Strzałkowski Karol – przedstawiciel Marszałka Sejmu Czesława Wycecha, a zarazem przewodniczącego Krajowego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół (SFBS) Tysiąclecia.
  • Michalski Feliks – przedst. Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi.
  • Czerwiński Franciszek – naczelnik Wydziału Inwestycji Szkolnych KOSŁ w Łodzi.
  • Pomfil Stanisław – sekretarz Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brzezinach.
  • Miastowski Władysław – przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzezinach.
  • Urbaniak Walenty – podinspektor szkolny w Brzezinach.
  • Stasio Ignacy – przew. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokicinach,
  • Feja Józef – kier. szkoły podstawowej w Rokicinach"

Wpis z kroniki szkolnej z 1959r. cz.1

Wpis z kroniki szkolnej z 1959r. cz. 2

Wpis z kroniki szkolnej z 1959r. cz.3